Video: Cận cảnh bắt rắn lục chui vào xe SH Mode

Một người phát hiện con rắn lục chui vào đầu xe SH của mình, quá hoảng hốt nên liền nhanh chóng đem xe ra hãng nhờ nhân viên tháo đầu xe để bắt con rắn ra.


Một số hình ảnh trong video
Bài viết liên quan:

Video 2987080350618999283
item